Admiralen suger nektar fra sommerfuglebuskens blomster