Det er svært at holde de 50 meters anbefalede afstand til dyrene, når de kommer traskende hen af stien. Køerne er nu meget fredelige. Der går ingen tyr i Naturparken.