Oktober 2017. Her ankommer dyretransporten med vildhestene.