Bænkebidderen er et krebsdyr, der ånder med gæller. Det lever af rådnende blade m.v. og er nødt til altid at være i et fugtigt miljø, for at gællerne ikke skan tørre ud.