Træløber finder biller og larver under barken. Den piler op og ned ad stammen.